• Hàng dệt may và giày dép đang đóng vai trò quan trọng số một trong xuất khẩu

  (01/11/2010)
  (VEN) - Hàng dệt may và giày dép đang đóng vai trò quan trọng số một trong xuất khẩu, có ảnh hưởng lớn tới tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, việc phát triển bền vững ngành hàng này phải được coi là công việc “cần làm ngay”, không chỉ lúc này, mà ngay từ ngày đầu của kế hoạch 2011-2015.
 • Xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng cuối năm 2010

  (01/11/2010)
  Theo số liệu thống kê, riêng tháng 10 năm 2010, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 6,3 tỷ USD, tăng 2,5 % so với tháng trước và tăng 23,2 % so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 10 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 57,8 tỷ USD, tăng 23,3 % so với cùng kỳ năm 2009.
 • Đánh giá xuất khẩu 10 tháng đầu năm và dự kiến cuối năm.

  Đánh giá xuất khẩu 10 tháng đầu năm và dự kiến cuối năm.

  (29/10/2010)
  Theo dự báo xuất khẩu của Việt Nam có thể sẽ tăng 22,6%, tổng kim ngạch đạt khoảng 70 tỷ USD.
 • Xuất khẩu có thể vượt mục tiêu

  (28/10/2010)
  (VEN) - Tình hình xuất khẩu 10 tháng năm 2010 diễn biến theo chiều hướng tích cực, kim ngạch ước đạt 57,8 tỷ USD. Hai tháng cuối năm, nếu tình hình tiếp tục diễn biến thuận lợi, xuất khẩu cả năm có thể “cán đích” 70 tỷ USD.
 • Xuất khẩu cao su trong thời gian qua đã tăng cả về lượng và giá

  (28/10/2010)
  Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2010 đạt khoảng 513 nghìn tấn, 1,42 tỷ USD, chỉ tăng 6,1% về lượng nhưng tăng tới 95,2% về giá trị.  Ước tính đơn giá xuất khẩu đạt khoảng 2.744 USD/tân tăng 91% so với năm 2009.