• Danh sách Hội chợ/ Triển lãm tại Đài Loan năm 2021

  Danh sách Hội chợ/ Triển lãm tại Đài Loan năm 2021

  (20/01/2021)
  Danh sách Hội chợ/ Triển lãm tại Đài Loan được Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tổng hợp từ nguồn website của Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan (TAITRA).
 • Tình hình nhập khẩu gạo của Đài Loan năm 2020

  Tình hình nhập khẩu gạo của Đài Loan năm 2020

  (13/01/2021)
  Theo thống kê của cơ quan quản lý ngoại thương Đài Loan (BOFT), năm 2020 Đài Loan đã nhập về hơn 104,85 nghìn tấn gạo (mã HS: 1006) giảm gần 8,9% so với cùng kỳ, kim ngạch đạt 69,95 triệu USD giảm 5,17% so với cùng kỳ.
 • Tình hình ngoại thương của Đài Loan 11 tháng đầu năm 2020

  Tình hình ngoại thương của Đài Loan 11 tháng đầu năm 2020

  (23/12/2020)
  Theo số liệu thống kê của Cơ quan thống kê Đài Loan (DGBAS), tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong 3 quý đầu năm nay lần lượt được điều chỉnh thành 2,51%; 0,35% và 3,92%. Trong đó, số liệu công bố trước đó, quý II vốn từ tăng trưởng âm điều chỉnh lên thành +0,35%, và quý III cũng tăng thêm 0,59% so với mức dự báo 3,33% trước đó, đưa tốc độ tăng trưởng này đạt mức cao nhất trong 1 quý kể từ năm 2015 tới nay. DGBAS cũng dự báo mức tăng trưởng kinh tế của quý IV năm nay là dự kiến đạt 3,28%. Do đó, cả năm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đài Loan có thể đạt 2,54%, tăng 0, 98% so với mức dự báo lần trước.
 • Tình hình ngoại thương của Đài Loan 10 tháng đầu năm 2020

  Tình hình ngoại thương của Đài Loan 10 tháng đầu năm 2020

  (24/11/2020)
  Theo thống kê của Đài Loan (MOF), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Đài Loan trong 10 tháng đầu năm 2020 đạt 512,86 tỷ USD (~1.525,91tỷ TWD) tăng 1,45% so với cùng kỳ 2019.
 • Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Đài Loan trong 9 tháng đầu năm 2020

  Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Đài Loan trong 9 tháng đầu năm 2020

  (29/10/2020)
  Theo thống kê của cơ quan quản lý Đài Loan (MOF), kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan trong 9 tháng năm 2020 đạt 30,71 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước song tăng tới 9,4% so với cùng kỳ, đưa kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan trong quý III đạt mức 90,08 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan đạt 248,09 tỷ USD tăng 2,4% (song nếu tính bằng TWD thì con số này giảm 1,6%).