• GDP Đài Loan dự kiến tăng 2,29% trong năm 2018

  (07/03/2018)
  Theo ước tính mới nhất của cơ quan thống kê Đài Loan (DGBAS), tốc độ tăng trưởng GDP năm 2017 của Đài Loan dự báo tăng 2,58% so với năm 2016, tăng 0,47 điểm phần trăm vào dự báo trong tháng 8/2017, chủ yếu do hoạt động xuất khẩu và tiêu dùng cá nhân tốt hơn dự kiến trong năm.
 • Tình hình Đài Loan nhập khẩu ngũ cốc và sản phẩm chế biến từ ngũ cốc

  Tình hình Đài Loan nhập khẩu ngũ cốc và sản phẩm chế biến từ ngũ cốc

  (07/03/2018)
  Nhằm giúp hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam có thêm thông tin tham khảo về thị trường nhập khẩu ngũ cốc và sản phẩm chế biến từ ngũ cốc tại Đài Loan, Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp, giới thiệu một số thông tin và số liệu liên quan.
 • Tình hình thị trường Đài Loan nhập khẩu nhóm sản phẩm rau củ

  Tình hình thị trường Đài Loan nhập khẩu nhóm sản phẩm rau củ

  (06/03/2018)
  Nhằm giúp hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam có thêm thông tin tham khảo cơ bản về tình hình thị trường Đài Loan nhập khẩu nhóm sản phẩm rau củ, phục vụ công tác nghiên cứu thị trường và kinh doanh, Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp, cung cấp một số thông tin, số liệu liên quan.
 • Giới thiệu tình hình thương mại hai chiều Việt Nam - Đài Loan 11 tháng đầu 2017

  Giới thiệu tình hình thương mại hai chiều Việt Nam - Đài Loan 11 tháng đầu 2017

  (14/12/2017)
  Thương vụ Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp giới thiệu tình hình thương mại hai chiều Việt Nam - Đài Loan 11 tháng đầu 2017, cung cấp để các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.
 • Giới thiệu tình hình ngoại thương Đài Loan 11 tháng đầu 2017

  (13/12/2017)
  Thương vụ Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp giới thiệu một số nét chính về tình hình ngoại thương của Đài Loan trong 11 tháng đầu năm 2017, cung cấp để các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.