• Giới thiệu tình hình thương mại hai chiều Việt Nam - Đài Loan 11 tháng đầu 2017

  Giới thiệu tình hình thương mại hai chiều Việt Nam - Đài Loan 11 tháng đầu 2017

  (14/12/2017)
  Thương vụ Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp giới thiệu tình hình thương mại hai chiều Việt Nam - Đài Loan 11 tháng đầu 2017, cung cấp để các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.
 • Giới thiệu tình hình ngoại thương Đài Loan 11 tháng đầu 2017

  (13/12/2017)
  Thương vụ Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp giới thiệu một số nét chính về tình hình ngoại thương của Đài Loan trong 11 tháng đầu năm 2017, cung cấp để các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.
 • Giới thiệu thủ tục đăng ký thành lập Văn phòng đại diện và Chi nhánh công ty nước ngoài tại Đài Loan

  Giới thiệu thủ tục đăng ký thành lập Văn phòng đại diện và Chi nhánh công ty nước ngoài tại Đài Loan

  (12/12/2017)
  Ngày càng có nhiều công ty, doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc đặt Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh công ty tại nước ngoài, trong đó có thị trường Đài Loan để phát triển kinh doanh. Đáp ứng nhu cầu đó, Thương vụ Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp giới thiệu thủ tục đăng ký thành lập Văn phòng đại diện và Chi nhánh công ty nước ngoài tại Đài Loan để các công ty, doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.
 • Xuất khẩu sang Đài Loan 8 tháng đầu năm 2017 tăng ở hầu hết các nhóm hàng

  Xuất khẩu sang Đài Loan 8 tháng đầu năm 2017 tăng ở hầu hết các nhóm hàng

  (26/09/2017)
  Theo số liệu thống kê, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Đài Loan trong tháng 8 năm 2017 đạt trị giá 260,88 triệu USD, tăng 28,4% so với tháng 7/2017; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong 8 tháng đầu năm 2017 lên 1,67 tỷ USD, tăng trưởng 18,6 % so với cùng kỳ năm 2016.
 • Khái quát về nông sản Đài Loan

  (01/09/2017)
  Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, tham khảo, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam, Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp một số thông tin, số liệu về nông sản Đài Loan, cung cấp để bạn đọc tham khảo.