• Bản tin thị trường Nam Phi tháng 7/2018

  Bản tin thị trường Nam Phi tháng 7/2018

  (20/07/2018)
  Tính đến hết tháng 05/2018, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 459,6 tỷ Rand (tương đương với 36,6 tỷ USD), giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2017; nhập khẩu của Nam Phi đạt 473,8 tỷ Rand (tương đương với 37,8 tỷ USD), tăng 6,4%.
 • Bản tin thị trường Nam Phi tháng 6/2018

  Bản tin thị trường Nam Phi tháng 6/2018

  (18/06/2018)
  Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chính của Nam Phi trong tháng 04/2018 so với tháng 03/2018: Sản phẩm khoáng sản tăng 9%; Sản phẩm hóa chất giảm 4%; Hàng dệt may giảm 17%; Kim loại thường giảm 17%; Phương tiện vận tải giảm 4%.
 • Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Nam Phi tăng mạnh

  (13/06/2018)
  Tuy là nhóm hàng đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng về kim ngạch, nhưng so với cùng kỳ xuất khẩu gỗ và sản phẩm có mức tăng trưởng vượt trội.
 • Bản tin thị trường Nam Phi tháng 5/208

  (21/05/2018)
  Tính đến hết tháng 03/2018, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 268,8 tỷ Rand (tương đương với 21,5 tỷ USD), tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2017; nhập khẩu của Nam Phi đạt 287,4 tỷ Rand (tương đương với 23 tỷ USD), tăng 9,1%.
 • Bản tin thị trường Nam Phi tháng 3/2018

  (21/03/2018)
  Tháng 01/2018, xuất khẩu của Nam Phi đạt khoảng 80,5 tỷ Rand (tương đương với 7,3 tỷ USD), tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2017; nhập khẩu của Nam Phi đạt 108,2 tỷ Rand (tương đương với 9,8 tỷ USD), tăng 18,3%