• Bản tin thị trường Nam Phi tháng 11/2016

  Bản tin thị trường Nam Phi tháng 11/2016

  (23/12/2016)
  Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi tháng 10/2016 đạt R 1.113.081.874, tăng 1,3 % so với tháng trước. Xuất khẩu 10 tháng đạt R 15.563.070.490, tăng 11,2 % so với cùng kỳ năm trước.
 • Mời quảng bá hàng xuất khẩu tại Nam Phi

  Mời quảng bá hàng xuất khẩu tại Nam Phi

  (23/11/2016)
  Thương vụ Đại sứ quán Việt nam tại Nam Phi phối hợp với doanh nghiệp Việt kiều xây dựng Siêu thị Hàng xuất khẩu Việt nam Trực tuyến tại Nam Phi.
 • Bản tin thị trường Nam Phi tháng 10/2016

  Bản tin thị trường Nam Phi tháng 10/2016

  (18/11/2016)
  Vệt Nam xuất khẩu sang Nam Phi tháng 9/2016 đạt R 1.098.827.782, giảm 16 % so với tháng trước. Xuất khẩu 9 tháng đạt R 14.449.988.616, tăng 16,6 % so với cùng kỳ năm trước.
 • Bản tin thị trường Nam Phi tháng 9/2016

  (04/11/2016)
  Việt nam xuất khẩu sang Nam Phi tháng 8/2016 đạt R1.311.592 096, giảm 0,8 % so với tháng trước. Xuất khẩu 8 tháng đạt R13.351.160.834, tăng 25,5 % so với cùng kỳ năm trước.
 • Bản tin thị trường Nam Phi tháng 8/2016

  Bản tin thị trường Nam Phi tháng 8/2016

  (14/10/2016)
  Việt Nam xuất khẩu sang Nam Phi tháng 7/2016 đạt R1,321,607,470, giảm 13 % so với tháng trước. Xuất khẩu 7 tháng đạt R12,039,568,738, tăng 22,2 % so với cùng kỳ năm trước.