• Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Ca-ta 9 tháng đầu năm 2013

  (29/11/2013)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ca-ta 9 tháng đầu năm 2013 đạt 183,6 triệu USD giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ca-ta đạt 9,8 triệu USD (giảm 6,6 %) và kim ngạch nhập khẩu đạt 154,1 triệu USD (giảm 10,9%). Ước tính kim ngạch hai chiều giữa hai nước đạt trên 210 triệu USD tính cho cả năm 2013.
 • Tăng trưởng tiêu dùng thực phẩm của Ca-ta cao nhất khu vực Hội đồng hợp tác vùng Vịnh - GCC

  (19/08/2013)
  Theo một báo cáo mới đây về ngành công nghiệp thực phẩm của các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh – GCC, tăng trưởng tiêu dùng thực phẩm của Ca-ta cao nhất trong số 6 nước thành viên của GCC. Theo dự báo, tốc độ tăng trưởng tiêu dùng thực phẩm của Ca-ta khoảng 5% giai đoạn 2012-2017(trong khi bình quân toàn khu vực là 3,1%). Cụ thể trái cây và các sản phẩm sữa là có tốc độ tăng trưởng cao nhất tương ứng với 6% và 5,5%. Tiếp theo là rau quả 5,3%, thịt 5,2% và sản phẩm ngũ cốc là 4,3%. Theo sau Ca-ta là UAE, O-man, Ả-rập Xê-út và cuối cùng là Cô-oét và Ba-ranh. 
 • Hoạt động ngoại thương của Ca-ta quí I năm 2013

  (07/06/2013)
  Theo cơ quan thống kê của Ca-ta, xuất khẩu (tính theo giá FOB) của Ca-ta quí I năm 2013 đạt 129,8 tỷ QR (tương đương khoảng 43,2 tỷ USD) tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó xuất khẩu các sản phẩm được sản xuất trong nước đạt 128,8 tỷ QR (tương đương khoảng 42,9 tỷ USD) tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi xuất khẩu hàng hóa trong diện tái xuất đạt 972 triệu QR (tương đương khoảng 324 triệu USD) giảm 15% so với cùng kỳ năm 2012. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Ca-ta vẫn là khí đốt tự nhiên và dầu thô cùng các sản phẩm hóa dầu khác. Trong đó, xuất khẩu khí đốt đạt 84,9 tỷ QR (tương đương khoảng 28,3 tỷ USD) tăng 9% so với cùng kỳ và xuất khẩu dầu thô đạt 22,4 tỷ QR (tương đương khoảng 7,5 tỷ USD) giảm 14% so với cùng kỳ 2012.
 • Trao đổi thương mại Việt Nam – Ca-ta 3 tháng đầu năm 2013

  (15/05/2013)
  Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ca-ta 3 tháng đầu năm 2013 đạt 33,8 triệu USD tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ca-ta đạt 3,2 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 30,5 triệu USD.
 • Thu nhập bình quân đầu người của Ca-ta đứng đầu thế giới 3 năm liên tiếp

  (25/04/2013)
    Theo đánh giá và công bố của Học viện Tài chính quốc tế - IIF mới đây cho thấy thu nhập bình quân đầu người của Ca-ta năm 2012 là 106.000 USD (tính theo sức mua ngang giá PPP). Đây là năm thứ ba liên tiếp nước này đứng đầu danh sách xếp hạng về thu nhập bình quân đầu người trên thế giới. Đứng thứ hai bảng xếp hạng là Lúc-xăm-bua với mức thu nhập bình quân đầu người là 80.000 USD, thứ ba là Xinh-ga-po 61.000 USD, thứ thư là Na-uy 54.000 USD bằng gần một nửa của Ca-ta. Năm 2010 Ca-ta được đánh giá có mức thu nhập cao nhất thế giới là 88.000 USD vượt qua Lúc-xăm-bua trở thành quốc gia Trung Đông đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng. Từ đó đến nay Ca-ta luôn dẫn đầu bảng xếp hạng thu nhập đầu người theo đánh giá của IIF.