• Ngoại thương của Ca-ta quí I năm 2014

  (04/08/2014)
  Theo số liệu của cơ quan thống kê Ca-ta, trong 3 tháng đầu năm 2014 kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này đạt khoảng 42,7 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 35,6 tỷ USD (tăng 2,0% so với cùng kỳ) và nhập khẩu đạt khoảng 7,1 tỷ USD (tăng 15,6% so với cùng kỳ).
 • Xuất khẩu thủy sản sang Ca-ta tăng trưởng khả quan

  (10/07/2014)
  Thị trường Ca-ta là một trong những thị trường quan trọng trong khu vực Trung Đông. Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Việt Nam sang thị trường này tăng trưởng đều trong thời gian qua. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang Ca-ta năm 2013 đạt 5,52 triệu USD (tăng 12 % so với năm 2012). Trong 3 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 2,02 triệu USD (tăng 77,1% so với cùng kỳ 2013) và dự tính kim ngạch 6 tháng 2014 sẽ đạt trên 4 triệu USD.
 • Nhu cầu nhập khẩu và đầu tư nông nghiệp ở nước ngoài của Ca-ta

  (09/07/2014)
  Với dân số chỉ khoảng 2 triệu người nhưng Ca-ta chi hàng chục tỷ USD mỗi năm để nhập khẩu hàng hóa từ bên ngoài. Các phân tích số liệu thống kê trong 5 năm qua cho thấy Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Ca-ta.
 • Trao đổi thương mại giữa Qatar và Việt Nam

  (16/06/2014)
  Những năm gần đây, Ca-ta nổi lên là một quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh trong khu vực Trung Đông. Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ca-ta còn thấp và diện mặt hàng xuất khẩu còn ít so với nhu cầu của Ca-ta.
 • Kinh tế Qatar dự kiến tăng 6,8% trong năm 2014

  (10/04/2014)
  Theo dự báo của QNB Group, kinh tế Qatar sẽ tăng 6,8% trong năm 2014 so với mức 6,5% trong năm 2013. Mức tăng năm 2014 cao hơn năm trước là nhờ việc thực hiện một loạt các dự án quy mô lớn về cơ sở hạ tầng và dân số tiếp tục tăng nhanh.