• Bản tin thị trường Pakistan tháng 12/2017

  (22/01/2018)
  Thương vụ Việt Nam tại Pakistan xin giới thiệu Bản tin thị trường Pakistan tháng 12/2017 gồm thông tin tổng hợp về diễn biến thị trường Pakistan tháng 11 và thông tin chuyên đề về các dự án kêu gọi đầu tư tại Pakistan về cung cấp máy móc, trang thiết bị, nguyên vật liệu cho các nhà máy điện và hệ thống truyền tải điện trên cơ sở nguồn vốn của World bank và ADB
 • Số liệu nhập khẩu chè của Pakistan tháng 12/2017

  (19/01/2018)
  Dưới đây là số liệu nhập khẩu chè của Pakistan do Hiệp hội chè Pakistan cung cấp
 • Bản tin thị trường Pakistan tháng 11/2017

  Bản tin thị trường Pakistan tháng 11/2017

  (08/01/2018)
  Bản tin dưới đây do Thương vụ Việt Nam tại Pakistan thực hiện, ngoài việc cung cấp các thông tin diễn biến thị trường trong tháng 10/2017 bản tin còn bao gồm thông tin chuyên đề phân tích thị trường nội địa Pakistan.
 • Số liệu nhập khẩu chè của Pakistan tháng 11/2017

  Số liệu nhập khẩu chè của Pakistan tháng 11/2017

  (20/12/2017)
  Dưới đây là số liệu nhập khẩu chè của Pakistan tháng 11/2017 do Hiệp hội chè Pakistan tổng hợp
 • Bản tin thị trường Pakistan tháng 10/2017

  (28/11/2017)
  Tháng 9/2017 nhập khẩu của Việt Nam từ Pakistan đạt 12.368.070 USD, giảm 33,19 % so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu 9 tháng đạt 92.486.241 USD, tăng 12,5 %.