• Kim ngạch thương mại của Lào có xu hướng tăng

  (30/10/2018)
  Theo báo cáo của Bộ Công Thương, tổng giá trị kim ngạch thương mại của Lào, bao gồm cả nhập khẩu và xuất khẩu trong tháng 8 so với tháng 7/2018 đã tăng 35 triệu USD, đạt 900 triệu USD.
 • Tỷ lệ lạm phát của Lào tăng trên 3%

  (30/10/2018)
  Ngày 16/10/2018, Tổng cục Thống kê Lào công bố tỷ lệ lạm phát của Lào tiếp tục tăng, vượt mức 3% trong tháng 9 bất chấp hàng loạt các giải pháp Chính phủ đã áp dụng để kiềm chế giá cả hàng hóa trên thị trường trong nước.
 • Vietcombank khai trương ngân hàng 100% vốn tại Lào

  (30/10/2018)
  Ngày 19/10/2018, Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), một trong 04 ngân hàng thương mại thuộc sở hữu nhà nước lớn nhất Việt Nam đã khai trương ngân hàng 100% vốn tại Lào với vốn điều lệ ban đầu là 80 triệu USD.
 • Nông nghiệp hữu cơ ở Lào có xu hướng tăng

  (30/10/2018)
  Ngày 02/10/2018, Vụ Nông nghiệp, Bộ Nông Lâm cho biết, diện tích canh tác nông nghiệp sạch dự kiến sẽ đạt gần 8.000 ha, tăng 6% trong năm 2018 nhờ nhu cầu nông sản hữu cơ tăng cả trên thị trường trong và ngoài nước.
 • Lào quản lý chặt chẽ hơn các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô

  (03/10/2018)
  Các doanh nghiệp muốn tìm kiếm cơ hội nhập khẩu và phân phối xe ô tô ở Lào cần phải có vốn đầu tư lớn. Dự thảo nghị định mới đã được đăng tải trên Website National Gazette của Lào để lấy ý kiến của các bên liên quan nhằm hoàn thiện trước khi chính thức ban hành.