(27/08/2020)

Tìm nguồn cung cấp hóa chất

Hiệp hội công nghiệp Ấn Độ tại Malaysia (CIIM) muốn tìm các nhà sản xuất hóa chất Việt Nam.
Tìm nguồn cung cấp hóa chất

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Hiệp hội công nghiệp Ấn Độ tại Malaysia (CIIM) muốn tìm các nhà sản xuất hóa chất Việt Nam đối với các sản phẩm sau:

  • Dicyclopentadiene
  • Salicyclic Acid
  • Hexanol
  • Methyl Heptenone
  • Propionic Acid
  • Pentanol Mixture

Các doanh nghiệp có khả năng cung cấp các sản phẩm này có thể liên hệ Mr. Datuk Umang Sharma, chủ tịch Hội theo địa chỉ:

H/P      : +60-12-2088030

E-Mail : sharmaumang@gmail.com

Web    : www.ciim.org.my

Đề nghị các nhà cung cấp khi liên hệ cần CC cho Thương vụ (email: my@moit.gov.vn) biết để phối hợp.

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia