(26/05/2011)

Tìm hiểu đất nước, thị trường Iran (Phần II)

Thương vụ Việt Nam tại Iran giới thiệu tiếp Phần II của tài liệu "Tìm hiểu đất nước, thị trường Iran".

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Phần I: doanh nghiệp xem tại đây


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Iran