(29/04/2020)

Tiêu chuẩn kỹ thuật máy thở cho thị trường UK

Tiêu chuẩn kỹ thuật máy thở cho thị trường UK, do Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh cung cấp để doanh nghệp tham khảo.
Tiêu chuẩn kỹ thuật máy thở cho thị trường UK

Để có thể xuất khẩu máy thở sang thị trường Anh và Bắc Ailen, các đơn vị đang nghiên cứu sản xuất máy thở phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật trong tài liệu kèm theo.

Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh