(20/04/2020)

Tiêu chuẩn DIN EN 13795-1 yêu cầu và biện pháp thử đối vơi quần áo phẫu thuật

, do Thương vụ Việt Nam tại Czech tổng hợp.
Tiêu chuẩn DIN EN 13795-1 yêu cầu và biện pháp thử đối vơi quần áo phẫu thuật

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Czech