Switzerland / Thương vụ Việt Nam tại Thụy Sỹ

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Stadtbachstr., 42. CH-3012 Bern, Switzerland
Điện thoại: (413)130-18334
Email: ch@moit.gov.vn
Fax: (41 31 3014681
  • Tham tán Nguyễn Mạnh Quyền

    Địa chỉ: Stadtbachstr., 42. CH-3012 Bern, Switzerland

    Điện thoại: (+41) 31 301 8334

    Email: ch@moit.gov.vn

    Fax: (+41) 31 301 4681