Sweden / Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Upplandsgatan 38, 5th Floor, 113 28 Stockholm, Sweden
Điện thoại: +46 8322666
Email: se@moit.gov.vn
Fax: +46 8321580
  • Tham tán Nguyễn Thị Hoàng Thúy

    Địa chỉ: Upplandsgatan 38, 5th Floor, 113 28 Stockholm, Sweden

    Điện thoại: +46 8328550

    Email: se@moit.gov.vn

    Fax: +46 8321580