Spain / Thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Paseo de la Castellana, 166, Esc 2, 2 Piso, Izq, 28046, Madrid
Điện thoại: +34 913450519
Email: espa@moit.gov.vn; vnespa@gmail.com
Fax: +34 913450496
  • Tham tán Vũ Chiến Thắng

    Địa chỉ: Paseo de la Castellana, 166, Esc 2, 2 Piso, Izq, 28046, Madrid

    Điện thoại: +34 913450519

    Email: espa@moit.gov.vn

    Fax: +34 913450496