South Africa / Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 198 Silver Oak Avenue, Waterkloof, Pretoria- South Africa
Điện thoại: (271)234-68083
Email: za@moit.gov.vn
Fax: (271)234-68507
  • Bí thư Phụ trách Thương vụ Đào Mạnh Đức

    Địa chỉ: 198 Silver Oak Ave, Waterkloof, Pretoria, South Africa

    Điện thoại: +27 12 346 8083

    Email: za@moit.gov.vn

    Fax: (+27) 12 346 8507