Singapore / Thương vụ Việt Nam tại Singapore

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887
Điện thoại: (65) 64683747
Email: vntrade@singnet.com.sg; sg@moit.gov.vn
Fax: (65) 64680458
  • Commercial Counselllor Trần Thu Quỳnh

    Địa chỉ: No.10 Leedon Park, Singapore 267887

    Điện thoại: +65 88620762

    Email: sg@moit.gov.vn

    Fax: +65 6467 0458