Russia / Thương vụ Việt Nam tại Nga

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 125047, LB Nga, Matxcơva, Pervaia Tverskaya Iamskaia, 30
Điện thoại: +7(499) 250 2422
Email: ru@moit.gov.vn
Fax: +7(499) 250 0534
 • Tham tán Dương Hoàng Minh

  Địa chỉ: 125047, LB Nga, Matxcơva, Pervaia Tverskaya Iamskaia, 30

  Điện thoại: +7(499) 250 24 22/ +79067075749

  Email: ru@moit.gov.vn; minhdh@moit.gov.vn; minhdh@yandex.ru

  Fax: +7(499)251 4451

 • Trưởng chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Viễn Đông, Nga - Nguyễn Hồng Thành

  Địa chỉ: 690091, Phòng 518 Số 29 Đường Semenovskaya, Thành phố Vladivostok, LB Nga

  Điện thoại: +79244238999

  Email: thanhnho@moit.gov.vn; nguyenhongthanh888@gmail.com

  Fax: +7(423) 2261496