Romania / Thương vụ Việt Nam tại Romania

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Bd. lancu de Huredoara Nr.66 Bl.12B, Sc.B, Et.4, Ap.46 Sector 1, Bucruesti, Romania
Điện thoại: (402)121-13738
Email: ro@moit.gov.vn
Fax: (402)121-13738
  • Tham tán Hoàng Anh Dũng

    Địa chỉ: Bd-Iancu de Hunedoara Nr. 66, Bl. 12B, Sc. B, Et. 4, Ap. 46, Sector 1, Bucuresti - Romania

    Điện thoại: (+40) 21 211 3738; (+40) 274 782992

    Email: ro@moit.gov.vn; dungmex@yahoo.com

    Fax: (+40) 21 211 3738