Poland / Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Ul. Polna 48 M.21, 00-644 Warszawa - Poland
Điện thoại: (482)282-58163
Email: pl@moit.gov.vn
Fax: (482)282-58106
  • Tham tán Nguyễn Đức Thanh

    Địa chỉ: Ul. Polna 48 M.21, 00-644 Warszawa - Poland

    Điện thoại: (482)282-58163

    Email: pl@moit.gov.vn

    Fax: (482)282-58106