Pakistan / Thương vụ Việt Nam tại Pakistan

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Plot No.7-B/II, 11th South Street, Phase-II (Ext.). Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan
Điện thoại: (922)158-05193
Email: pk@moit.gov.vn
Fax: (922)158-05193
  • Bí thư thứ 3 Vũ Việt Dũng

    Địa chỉ: Plot No.7-B/II, 11th South Street, Phase-II (Ext.). Defence Housing Authority, Karachi, Pakistan

    Điện thoại: 392 21 3580 5193

    Email: pk@moit.gov.vn

    Fax: 392 21 3580 5194