Nigeria / Thương vụ Việt Nam tại Nigeria

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: No. 21, The Address Home#1 Estate, Castlerock Avenue, Lekki, C.P. 106104, Lagos city, Nigeria
Điện thoại: (Viber, WhatsApp): +234 803 474 4486
Email: ng@moit.gov.vn
Fax:
  • Tham tán Thương mại, Trưởng VP Thương vụ Hoàng Tuấn Việt (Kiêm nhiệm: Ghana, Cameroon, Togo, Chad, Sierra Leone & Liberia)

    Địa chỉ: No. 21, The Address Home#1 Estate, Castlerock Avenue, Lekki, C.P. 106104, Lagos city, Nigeria

    Điện thoại: (Viber, WhatsApp): +234 803 474 4486

    Email: VietradeNigeria@gmail.com

    Fax: