New Zealand / Thương vụ Việt Nam tại New Zealand

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Level 2, 90- 92 Dixon Str, PO Box 11095 Manners, Wellington 6142
Điện thoại: (644) 803-3775
Email: nz@moit.gov.vn
Fax: (644) 803-3777
  • Tham tán Nguyễn Kim Phượng

    Địa chỉ: Level 2, 90- 92 Dixon str. PO Box 11095, Manners str., Wellington 6142

    Điện thoại: (+64) 4 8033 775

    Email: phuongnk@moit.gov.vn

    Fax: (+64) 4 8033 775