Myanmar / Thương vụ Việt Nam tại Myanmar

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 9A Pyi Htaung Su Lan (Union Lane), Sayar San Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar
Điện thoại: +95-1-551817
Email: mm@moit.gov.vn
Fax: + 95 18550220
  • Trưởng Thương vụ Nguyễn Đương Kiên

    Địa chỉ: 9A Pyi Htaung Su Lan (Union Lane), Sayar San Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar

    Điện thoại: + 84 (9) 61861698

    Email: mm@moit.gov.vn; kienngd@moit.gov.vn

    Fax: