Morocco / Thương vụ Việt Nam tại Maroc

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 240 Boulevard Zerktouni, 5è étage, Casablanca - Maroc
Điện thoại: (212)5224-73723
Email: ma@moit.gov.vn
Fax: (212)5222-70724
  • Tham tán Phạm Ngọc Cảnh

    Địa chỉ: 240 Boulevard Zerktouni, 5è étage, Casablanca - Maroc

    Điện thoại: (+212) 5 22 47 37 23

    Email: ma@moit.gov.vn

    Fax: (+212) 5 22 27 07 24