Morocco / Thương vụ Việt Nam tại Maroc

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 240 Boulevard Zerktouni, 5è étage, Casablanca - Maroc
Điện thoại: (212)5224-73723
Email: ma@moit.gov.vn
Fax: (212)5222-70724
  • Trưởng Thương vụ: Đỗ Việt Phương

    Địa chỉ: 240 Bis, Boulevard Zerktouni, 5è étage, Casablanca - Maroc

    Điện thoại: (+212) 6 02 53 57 01

    Email: dovietphuongbct@gmail.com

    Fax: (+212) 5 22 27 07 24