Malaysia / Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: No 4 Persiaran Stonor 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
Điện thoại: (603)214-14692
Email: my@moit.gov.vn
Fax: (603)214-14696
  • Tham tán Phạm Quốc Anh

    Địa chỉ: No.4 Persiaran Stonor, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

    Điện thoại: +60 3 2141 4692; 0173710659

    Email: anhpq@moit.gov.vn

    Fax: +60 3 2141 4696