Japan / Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 50-11 Motoyoyogi, Shibuya-ku, Tokyo
Điện thoại: (813)346-63315
Email: jp@moit.gov.vn
Fax: (813)346-63360
  • Tham tán Nguyễn Trung Dũng

    Địa chỉ: 50-11 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062, Japan

    Điện thoại: + 813 3466 3315; + 81 3 3466 3466

    Email: dungthuongvu7679@gmail.com

    Fax: +813 3466 3360