Japan / Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 50-11 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062, Japan
Điện thoại: + 81 3 3466 3315
Email: jp@moit.gov.vn
Fax: +81 3 3466 3360
 • Tham tán thương mại Tạ Đức Minh

  Địa chỉ: 50-11 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062, Japan

  Điện thoại: + 81 3 3466 3315

  Email: taducminh@yahoo.com

  Fax: +81 3 3466 3360

 • Lãnh sự, Phụ trách bộ phận Thương mại - Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Quyền Thị Thúy Hà

  Địa chỉ: Room 401, Sakaiekimae Bldg, Kumanochonishi 3-2-13, Sakai-ku, Shakai-shi, Osaka-fu, Japan (590-0947)

  Điện thoại: +81-72-276-4166

  Email: osaka@moit.gov.vn; quyenhabct@gmail.com;

  Fax: +81-72-276-4169