Japan / Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 50-11 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062, Japan
Điện thoại: + 81 3 3466 3315
Email: jp@moit.gov.vn
Fax: +81 3 3466 3360
  • Tham tán Tạ Đức Minh

    Địa chỉ: 50-11 Motoyoyogicho, Shibuya-ku, Tokyo 151-0062, Japan

    Điện thoại: + 81 3 3466 3315

    Email: taducminh@yahoo.com

    Fax: +81 3 3466 3360