Italy / Thương vụ Việt Nam tại Italy

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Via Po 22, 00198 Roma, Italia
Điện thoại: (+39) 06 841 3913
Email: it@moit.gov.vn
Fax: (+39) 06 841 4072
  • Tham tán Nguyễn Đức Thanh

    Địa chỉ: Via Po 22, 00198 Roma

    Điện thoại: +3968413913

    Email: it@moit.gov.vn, vinatrade@hotmail.com

    Fax: +3968414072