Iran / Thương vụ Việt Nam tại Iran

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 1st Floor, No.2 , Aref Alley, Aqa Bozorgi Str., Fayyazi ( Fereshteh ) Str., Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran
Điện thoại: (982)122-611947
Email: ir@moit.gov.vn
Fax: (982)122-009337
  • Tham tán Nguyễn Ngọc Hải

    Địa chỉ: 1st Floor, No.2 , Aref Alley, Aqa Bozorgi Str., Fayyazi ( Fereshteh ) Str., Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran

    Điện thoại: 98 21 22611794

    Email: tvvniran@yahoo.com

    Fax: 98 21 22009337