Indonesia / Thương vụ Việt Nam tại Indonesia

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Jl. Bondowoso No12, Menteng, Jakarta 10350, Indonesia
Điện thoại: (+62 21) 3190 4344
Email: id@moit.gov.vn
Fax: (+62 21) 3193 8005
  • Tham tán Lê Hồng Minh

    Địa chỉ: Jl. Bondowoso No12, Menteng, Jakarta 10350, Indonesia

    Điện thoại: (+62 21) 3190 4344

    Email: id@moit.gov.vn; minhlh@moit.gov.vn

    Fax: (+62 21) 3193 8005