Hong Kong / Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 17/F, Golden Star Building, 20-24 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
Điện thoại: (852)286-53218
Email: hk@moit.gov.vn
Fax: (852)286-53808
  • Phó tổng lãnh sự phụ trách Thương vụ Nguyễn Duy Kiên

    Địa chỉ: 17/F, Golden Star Building, No. 20-24 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

    Điện thoại: +852 28653218

    Email: kiennd@moit.gov.vn

    Fax: +852 2865 3808