Egypt / Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Ground floor 23 Mohamed Ghazali (Kambiz), Dokki, Cairo
Điện thoại: (202)333-66598
Email: eg@moit.gov.vn
Fax: (202)347-85721
  • Tham tán Phạm Thế Cường

    Địa chỉ: Ground floor 23 Mohamed El Ghazali, Dokki, Cairo, Egypt

    Điện thoại: +202 33366598

    Email: cuongpt@moit.gov.vn

    Fax: +202 37485721