Czech / Thương vụ Việt Nam tại Czech

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Rašínovo nábřeží 406/38, Praha 2 128 00, the Czech Republic
Điện thoại: (+420) 224 942235
Email: cz@moit.gov.vn
Fax: (+420) 224 942132
  • Tham tán Trần Hiệp Thương

    Địa chỉ: Rašínovo nábřeží 406/38, Praha 2 128 00, the Czech Republic

    Điện thoại: (420)224-942235

    Email: cz@moit.gov.vn

    Fax: (+420) 224 942132