China / Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: No. 32 Guanghua Rd., Chaoyang Dist., Jianguomen Wai, Beijing, P.R. China. P.C: 100600
Điện thoại: (086)10-65329915
Email: cn@moit.gov.vn
Fax: (86)10-65325415
 • Tham tán Đào Việt Anh

  Địa chỉ: No. 32 Guanghua Rd., Chaoyang Dist., Jianguomen Wai, Beijing, P.R. China. P.C: 100600

  Điện thoại: (086)10-65329915

  Email: cn@moit.gov.vn

  Fax: (86)10-65325415

 • Tham tán Đào Việt Hoa

  Địa chỉ:

  Điện thoại:

  Email:

  Fax:

 • Tham tán Vũ Tiến Hùng

  Địa chỉ:

  Điện thoại:

  Email:

  Fax:

 • Trưởng chi nhánh Thương vụ Quảng Châu - Trung Quốc: Nông Đức Lai

  Địa chỉ: Room 1304, 13th Floor Guangzhou Peace World Plaza. No 362-366 Huanshidong Road

  Điện thoại: (86-20)-8374.4984 ; (86) 137 6334 3693

  Email: quangchau@moit.gov.vn; thuongvuqc@aliyun.com

  Fax: (86-20)-8374.0461

 • Trưởng chi nhánh Thương vụ Côn Minh - Trung Quốc: Vũ Tiến Hùng

  Địa chỉ: Tai long hong rui Hotel, 279 Chuncheng Road, Kunming,Yunnan, China

  Điện thoại: (86) 8713-512621

  Email: conminh@moit.gov.vn

  Fax: (86)871-63519119

 • Trưởng chi nhánh Thương vụ Nam Ninh - Trung Quốc: Đào Việt Hoa

  Địa chỉ: Room 1919, Building 2nd, Minzu Avenue, Hang Yang International Center, No. 131 Minzu Avenue, Nanning City, China

  Điện thoại: (867)715-534752

  Email: namninh@moit.gov.vn

  Fax: (867)715-534751