Chile / Thương vụ Việt Nam tại Chile

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Av. Eliodoro Yañez # 2887, Providencia, Santiago, Chile
Điện thoại: (562) 232 1135 / 232 1394
Email: cl@moit.gov.vn & vietradeinchile@gmail.com
Fax: (562) 334-1159
  • Trưởng thương vụ: Sải Thị Thu Thủy

    Địa chỉ: Eliodoro Yañez 2887, Providencia, Santiago, Chile

    Điện thoại: (+56-2) 2321-1135

    Email: thuthuymoit@gmail.com

    Fax: (+56-2) 2334-1159