Canada / Thương vụ Việt Nam tại Canada

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 161 Sherwood Drive, Ottawa, Ontario, K1Y 3V5, Canada
Điện thoại: (613)715-968340
Email: ca@moit.gov.vn; dungmex@yahoo.com
Fax: (613)715-9482
  • Tham tán Đỗ Thị Thu Hương

    Địa chỉ: 161 Sherwood Drive, Ottawa, Ontario, K1Y 3V5, Canada

    Điện thoại: (+1)6137159683

    Email: dungmex@yahoo.com

    Fax: (+1)6137159482