Cambodia / Thương vụ Việt Nam tại Campuchia

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Số 67, Đường 214, Phnôm Pênh, Campuchia
Điện thoại: (855)128-31922
Email: kh@moit.gov.vn,cuongvt@moit.gov.vn
Fax: (855)23 217 886
  • Tham tán Lê Biên Cương

    Địa chỉ: 67 Samdech Pan (ex. 214 st.) Phnom Penh, Cambodia

    Điện thoại: (+855) 977 831 922;

    Email: kh@moit.gov.vn/ cuonglb@moit.gov.vn

    Fax: (855) 23 217 886