Belgium / Thương vụ Việt Nam tại EU, Bỉ và Luxembourg

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Avenue de Foestraets 16, 1180 UCCLE Bruxelles - Belgium
Điện thoại: (322)343-6295
Email: be@moit.gov.vn; vietrade.brussels@skynet.be
Fax: (322)347-0335
  • Tham tán Công sứ Nguyễn Cảnh Cường

    Địa chỉ: Avenue de Foestraets 16, 1180 UCCLE, Bruxelles - Belgium

    Điện thoại: +32 2311 8976

    Email: cuongnc@moit.gov.vn

    Fax: +32 2347 0335