Argentina / Thương vụ Việt Nam tại Argentina

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Arribeños 2554 - C.P (1428) Capital Federal
Điện thoại: (541)147-061992
Email: vietrade@ciudad.com.ar
Fax: (541)147-061992
  • Bí thư thứ ba, Trưởng thương vụ Việt Nam tại Argentina Phạm Hồng Trang

    Địa chỉ: Arribeños 2554, C.P (1428), Capital Federal, Buenos Aires, Argentina

    Điện thoại: +54 911 3609 2561

    Email: ar@moit.gov.vn, ar.vietrade@gmail.com, trangphh309@gmail.com

    Fax: