Algeria / Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 14 rue G les Crêtes, Hydra, Alger, Algérie
Điện thoại: + 213 (0) 23485193
Email: dz@moit.gov.vn
Fax: + 213 (0) 559502658
  • Tham tán Hoàng Đức Nhuận

    Địa chỉ: 14 rue G les Crêtes, Hydra, Alger, Algérie

    Điện thoại: + 213 (0) 559502658

    Email: dz@moit.gov.vn; nhuanhd@moit.gov.vn

    Fax: + 213 (0) 023485200