Korea South / Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 6th Fl., Golden Bridge Bldg., No.222 Chungjeongno 3-ga, Seodaemun-gu, Seoul, 120-708, REPUBLIC OF KOREA
Điện thoại: (0082-2) 364-3661~2 / 362-2013
Email: kr@moit.gov.vn
Fax: (0082-2) 364-3664
  • Bí thư thứ Nhất phụ trách Thương vụ Phạm Khắc Tuyên

    Địa chỉ: 6th Floor, Golden Bridge Build., Chungjeongno 3-ga, No.222, Seodaemun-Gu, Seoul, 120-708, Korea

    Điện thoại: Tel: (+82) (02) 364-3661; Mobile: +82 (0) 10-4822-6658

    Email: kr@moit.gov.vn

    Fax: (+82) (02) 364-3664