United Kingdom / Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 108 Campden Hill Road, London W8 7AR
Điện thoại: (+44) 20 3524 1732
Email: uk@moit.gov.vn
Fax: (+44) 20 3524 1732
  • Tham tán Nguyễn Cảnh Cường

    Địa chỉ: 108 Campden Hill Road, London W8 7AR

    Điện thoại: (+44) 20 3524 1732

    Email: uk@moit.gov.vn

    Fax: (+44) 20 3524 1732