United States / Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 1730 M St., NW. Suite 501. Washington, D.C. 20036 USA
Điện thoại: (01) 2024639425
Email: us@moit.gov.vn hoặc vinatrade@vietnam-ustrade.org
Fax: (01) 2024639439
 • Tham tán công sứ Đào Trần Nhân

  Địa chỉ: 1730 M St., NW. Suite 501. Washington, D.C. 20036 USA

  Điện thoại: (01) 2024639425

  Email: us@moit.gov.vn hoặc vinatrade@vietnam-ustrade.org

  Fax: (01) 2024639439

 • Trưởng chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston Trương Thùy Linh

  Địa chỉ: 5251 Westheimer, Suite 1100, Houston, Texas 77056, USA

  Điện thoại: 713-850-1233

  Email: Houston@moit.gov.vn; linhtt@moit.gov.vn

  Fax: 713-871-0312

 • Trưởng đại diện Trung tâm xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York An Thế Dũng

  Địa chỉ: 545 Fifth Ave., Suite 1109 New York. N.Y., 10017

  Điện thoại: 212 868 2686/ 212868 2688

  Email: vietrade-newyork@vietrade.gov.vn

  Fax: 2128682687