United States / Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 1730 M St., NW. Suite 501. Washington, D.C. 20036 USA
Điện thoại: (01) 2024639425
Email: us@moit.gov.vn hoặc vinatrade@vietnam-ustrade.org
Fax: (01) 2024639439
 • Tham tán công sứ Bùi Huy Sơn

  Địa chỉ: 1730 M St., NW. Suite 501. Washington, D.C. 20036 USA

  Điện thoại: (01) 2024639425

  Email: us@moit.gov.vn hoặc vinatrade@vietnam-ustrade.org hoặc sonbh@moit.gov.vn

  Fax: (01) 2024639439

 • Trưởng chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston: Trương Thùy Linh

  Địa chỉ: 5251 Westheimer, Suite 1100, Houston, Texas 77056, USA

  Điện thoại: 713-850-1233

  Email: Houston@moit.gov.vn; linhtt@moit.gov.vn

  Fax: 713-871-0312

 • Trưởng đại diện Trung tâm xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York: Nguyễn Mạnh Hùng

  Địa chỉ: 580 Fifth Ave, Suite 425, NY 10036, USA

  Điện thoại: 212 868 2686/212 868 2688

  Email: vietradeny@vietrade-newyork.org; vietrade-newyork@vietrade.gov.vn

  Fax: 2128682687

 • Trưởng chi nhánh Thương vụ tại San Francisco: Trần Minh Thắng

  Địa chỉ: 474 35th Avenue San Francisco, CA 94 121

  Điện thoại: (415) 990 2636

  Email: thangtm@gmail.com

  Fax: (415) 751 1751