United Arab Emirates / Thương vụ Việt Nam tại Tiểu vương quốc Ả rập

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: No. 404, Alan Center AL Ain Mankhool Road, Dubai PO Box 72342 Dubai, UAE
Điện thoại: (971)435-97350
Email: ae@moit.gov.vn
Fax: (971)435-97351
  • Bí thư thứ nhất, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Dubai, UAE: Lê Phương

    Địa chỉ: Al Ain Centre, Computer Plaza, Mankhool Road, Bur Dubai, UAE

    Điện thoại: +971 435 97350

    Email: vntrade@emirates.net.ae, ae@moit.gov.vn

    Fax: (+971) 4359 7351