Turkey / Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Hattat Halim Sokkak, No. 6, Daire 3, Gayrettepe, Besiktas, Istanbul, Turkey
Điện thoại: (+90) 212 267 3668
Email: tr@moit.gov.vn
Fax: (+90) 212 267 4988
  • Tham tán Thương mại Lê Phú Cường

    Địa chỉ: Hattat Halim Sokkak, No. 6, Daire 3, Gayrettepe, Besiktas, Istanbul, Turkey

    Điện thoại: (+90) 212 267 3668

    Email: tr@moit.gov.vn

    Fax: (+90) 212 267 4988