(11/01/2017)

Thương mại Malaysia tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2016

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11 năm 2016 của Malaixia đạt 136,63 tỷ RM, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó xuất khẩu của Malaixia đạt 72,83 tỷ RM, tăng 7,8% và nhập khẩu 63,8 tỷ RM, tăng 11,2%. Tháng 11 năm 2016 là tháng có mức tăng trưởng cao nhất trong 11 tháng đầu năm 2016. Nguyên nhân do xuất khẩu sang các thị trường chính Asean, Trung Quốc, EU, Mỹ, Hồng Kông và Ấn Độ tăng mạnh.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2016 của Malaixia đạt 1.342 tỷ RM, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó xuất khẩu của Malaixia đạt 710,38 tỷ RM, tăng 0,2% và nhập khẩu 631,83 tỷ RM, tăng 1%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2016 của Malaixia với Việt Nam đạt 38,35 tỷ RM, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó xuất khẩu của Malaixia sang Việt Nam đạt 21,63 tỷ RM, tăng 37,6% và Malaixia nhập khẩu từ Việt Nam 16,72 tỷ RM, giảm 2,9%.

Thị trường Việt Nam chiếm thị phần 2,9% trong tổng thương mại của Malaixia, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Malaixia chiếm 2,6% và nhập khẩu của Việt Nam từ Malaixia chiếm 3%.

Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Malaixia và trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Malaixia, sau các nước Singapore, Thái Lan và Indonesia.

Thương mại của Malaixia với các nước FTA 11 tháng đầu năm 2016 đạt 844,82 tỷ RM, chiếm 62,9% thị phần thị trường, trong đó xuất khẩu của Malaixia đạt 422,09 tỷ RM và Malaixia nhập khẩu 402,73 tỷ RM.

Thương mại của Malaysia với các nước ASEAN 11 tháng đầu năm 2016 đạt 364,78 tỷ RM, giảm 0,2%, chiếm thị phần 28,7%, trong đó Malaixia xuất khẩu 209,15 tỷ RM, tăng 4,8% và nhập khẩu 155,63 tỷ RM, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng kim ngạch thương mại của Malaixia với Trung Quốc đạt 216,27 tỷ RM, tăng 2,7% so với năm 2015, trong đó Malaixia xuất khẩu sang Trung Quốc 88,33 tỷ RM, giảm 5,2% và nhập khẩu từ Trung Quốc 127,94 tỷ RM, tăng 8,9%.

Thương vụ Việt Nam tại Malaysia