(12/06/2018)

Thương mại hai chiều Việt Nam - Đài Loan 5 tháng đầu 2018

Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc tổng hợp số liệu về kết quả thương mại hai chiều Việt Nam - Đài Loan 5 tháng đầu 2018 cung cấp để các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp Việt Nam tham khảo.
Thương mại hai chiều Việt Nam - Đài Loan 5 tháng đầu 2018

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết tại file kèm theo. 

Tải file đính kèm
1 file
Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc