(22/07/2008)

THƯƠNG ĐIỂM GENEVA- TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI GENEVA

- Trade Point Geneva- World Trade Center Geneva

Địa chỉ: 29, route de Pre-Bois Case postale 896 

               CH- 1215 GENEVE

Tel:  (004122) 9295656

Fax: (004122) 9295629

Email:    tpgeneva@bluewin.ch                  

Website: http://www.tpgva.ch                     

Dịch vụ:  J01-RQ, J02-RQ, J03-RQ, J05-RQ, J06-RQ, J08-RQ, J09-RQ, J11-RQ, J14-RQ, J15-RQ

 


Cục Xúc tiến thương mại