(08/06/2020)

Thuế nhập khẩu hậu BREXIT của UK

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen công bố Biểu thuế nhập khẩu hậu BREXIT có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
Thuế nhập khẩu hậu BREXIT của UK

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Thương vụ Việt Nam tại Vương quốc Anh