(21/12/2012)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU THƯƠNG MẠI TẠI PAKISTAN

    I.Giới thiệu chung Đăng ký, duy trì, bảo hộ và quản lý nhãn hiệu tại Pakistan sẽ được thực hiện theo các điều luật dưới đây: -         Luật về Nhãn hiệu thương mại, 2001 -         Quy định về nhãn hiệu thương mại, 2003 -         Luật về nhãn hiệu hàng hoá, 1889 -         Tên và lô-gô, 1957 -         Quy định và thủ tục của Toà án Tối cao, quyển 5, chương 7, phần (e) -         Quy định phạt, 1860, Ss.478-489 II. Luật về Nhãn hiệu thương mại, 2001 Luật về nhãn hiệu thương mại, 2001 là luật mới thay thế Luật về nhãn hiệu thương mại, 1940. Điểm khác biệt của Luật mới này bao gồm một số những sửa đổi sau: - Mở rộng phạm vi qui định về đối tượng trong Luật về nhãn hiệu thương mại, tức là bao gồm cả hàng hoá và dịch vụ. Theo luật năm 1940, đối tượng chỉ là hàng hoá, không bao gồm dịch vụ. - Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng - Công nhận “nhãn hiệu có sớm hơn” III.Đối tượng được phép đăng ký Theo như Luật về nhãn hiệu thương mại, 2001, đối tượng được phép đăng ký nhãn hiệu bao gồm a)     Hàng hoá b)    Dịch vụ hoặc c)     Cả hàng hoá và dịch vụ IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ Bước 1: Đăng ký nhãn hiệu thương mại tại Pakistan chỉ có thể đăng ký tại 1 cơ quan duy nhất có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận về thương hiệu, đó là Cơ quan đăng ký nhãn hiệu thương mại, có trụ sở tại Karachi, Pakistan.   Đơn xin đăng ký nhãn hiệu thương mại phải viết thành văn bản và gửi đến Cơ quan đăng ký nhãn hiệu thương mại Karachi, Pakistan Trong đơn, phải có đầy đủ nội dung sau: i) Đề nghị được đăng ký nhãn hiệu thương mại ii) Tên đầy đủ, quốc tịch, địa chỉ của người xin đăng ký iii) Miêu tả đầy đủ hàng hoá, dịch vụ xin bảo hộ nhãn hiệu. iv) Nêu công việc đang kinh doanh của người xin cấp v) Phân loại theo tiêu chuẩn quốc tế về hàng hoá và dịch vụ vi) Mẫu nhãn hiệu vii) Tên đầy đủ, địa chỉ chi tiết của đại lý trong trường hợp có người đến nhận thay giấy chứng nhận cấp nhãn hiệu thương mại. Ngoài ra, trong đơn ghi rõ  nhãn hiệu sẽ do người xin cấp sử dụng, hoặc dưới sự uỷ thác của người đăng ký sử dụng Người cấp chứng nhận có thể từ chối đơn xin cấp chứng nhận hàng hoá nếu như đơn không có đủ những yêu cầu trên. Phải chịu phí do Cơ quan có thẩm quyền Pakistan qui định Giấy xác nhận sẽ được cấp trong trường hợp không có nhãn hiệu nào trước đây giống hoặc tương tự. Tất cả đơn xin cấp của người nước ngoài theo Luật về nhãn hiệu thương mại Pakistan đều phải cung cấp địa chỉ tại Pakistan để tiện liên  hệ Bước 2 Kiểm tra đơn đề nghị để đảm bảo tính phù hợp theo Luật nhãn hiệu thương mại của Pakistan Bước 3 Nếu đơn đề nghị phù hợp theo qui định trên, thì nhãn hiệu sản phẩm sẽ được đăng trên tập san các nhãn hiệu hàng hoá và dịch vụ của Cơ quan và thông báo rộng rãi trên các  phương tiện, thông tin đại chúng. Bước 4 Trong vòng 2 tháng đăng trên tạp chí và phương tiện đại chúng, nếu không có khiếu nại của các công ty hay tổ chức khác thì nhãn hiệu đó sẽ được công nhận Bước 5:  Cấp giấy chứng nhận V. Các quy định khác Thời hạn hiệu lực: 10 năm (kể từ khi cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu thương mại) Số lần đăng ký: không giới hạn Màu sắc nhãn hiệu: không giới hạn màu Quyền sở hữu:Đăng ký  là bằng chứng về việc sở hữu nhãn hiệu thương mại. Một nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký chính là tài sản cá nhân của người đăng ký. Nguời giữ nhãn hiệu đã được đăng ký có quyền sử dụng nhãn hiệu cho việc thương mại của họ hoặc chuyển nhượng lại cho người khác thông qua những bản hợp đồng có công chứng nhà nước.           Nguyễn Minh Phương


Vụ Châu Phi Tây Á Nam Á