(28/01/2010)

Thông tin về liên đoàn những nhà sản xuất Singapore

Thương vụ Singapore giới thiệu thông tin về liên đoàn những nhà sản xuất Singapore

Thông tin liên hệ :

Địa chỉ: 2 Bukit Merah Central, #03-00 SPRING Singapore Building, Singapore 159835

ĐT: (65) 6826 3000

Fax: (65) 6826 3022

Website: www.smafederation.org.sg  


Thương vụ Việt Nam tại Singapore